Služby daňového poradce aneb pro koho je adekvátní volbou?

Daňovým poradcem je fyzická osoba, která je zapsaná v seznamu daňových poradců. Tento seznam má v kompetenci Komora daňových poradců České republiky v souladu s právem Evropského společenství. Dle zákona může být daňovým poradcem rovněž hostující daňový poradce.
 peníze u pc
Daňové poradenství může být na základě uzavřené smlouvy s klientem poskytováno obchodní společností, která tuto činnost vykonává prostřednictvím daňových poradců. Ti musejí mít tuto činnost coby předmět podnikání zapsanou v obchodním rejstříku dle zvláštního předpisu. Právnická osoba, která poskytuje službu daňového poradenství má při správě daní procesní postavení jako daňový poradce.
 
Jaké služby jsou poskytovány?
 
Podle zákona daňový poradce poskytuje fyzickým i právnickým osobám daňové poradenství. Služba v rámci daňového poradenství je poskytována na základě uzavřené smlouvy mezi daňovým poradcem a klientem. Za tuto službu samozřejmě náleží daňovému poradci finanční odměna, která je součástí smlouvy.
 
Daňový poradce je vhodný zejména pro…
 
Službu daňového poradce vyhledávají osoby, které zkrátka nerozumí daním, daňovému přiznání, chtějí využít různé slevy na dani, potřebují optimální řešení veškerých svých výdajů apod. Někteří naopak využívají tuto službu, neboť jim šetří čas a nemusí se zabývat daňovým přiznáním. Nutno podotknout, že každoročně je řada změn v rámci nejen daňového přiznání. Není tedy vždy snadnou záležitostí či možností, aby každá podnikající osoba toto vše věděla, znala, rozuměla dané záležitosti apod.
 
Mnohdy je tato služba využívána i proto, že tímto je tak prodloužena doba pro podání daňového přiznání. Nejčastěji službu daňového poradce využívají společnosti z oblasti stavebnictví a jiných složitějších oborů v podnikání.
 daňové úniky
Jak najít dobrého daňového poradce?
 
Nejlepší je samozřejmě doporučení na základě osobní zkušenosti od známých či kolegů. Stejně tak se orientovat i dle referencí apod. Každopádně vždy je smlouva nezbytností. Služba daňového poradce je vázána mlčenlivostí. Na veškeré listiny klienta u daňového poradce platí obdobná ochrana jako je u právníka apod. Při dlouhodobější spolupráci je daňový poradce v kontaktu se svým klientem, kdy informuje o veškerých změnách či připravované změně v zákoně apod.

5/5 - (3 votes)