Co rozumíme pod pojmem „raná péče“

Tento tajuplný název v sobě ukrývá tzv. terénní službu, která je definována zákonem o sociálních službách, konkrétně č. 108/2006 Sbírky zákonů. Služba může být rovněž prováděna ambulantní formou.
Zahrnuje péči o děti a jejich rodiče, přitom jde o děti do věkové hranice 7 let, které jsou zdravotně postižené, nebo jejichž následný vývoj může být ohrožen nepříznivým zdravotním stavem. Jde často o velmi specifické požadavky, jež souvisí se zákonným právem na vzdělání i pro handicapované občany. Pracovníci rané péče pořádají odborné semináře, školení a přednášky a vydávají na toto téma odborné publikace.
fialový čepeček

Jakým způsobem se provádí raná péče

Ambulantní péče
Pracovník centra rané péče aplikuje své vzdělání a praktické dovednosti formou pedagogického poradenství. Každý klient (dítě) vyžaduje individuální přístup. Postupuje se podle schopností dítěte zvládat zadané úkoly, což vyžaduje trvalou spolupráci s rodinou. Poradenství spočívá v sociálně-právní oblasti a rovněž ve vyhledávání, doporučení a zapůjčení speciálních pomůcek a v možnostech začlenění dítěte do praktického života.
dětské násilí
Návštěva rodin
Neziskové organizace nejčastěji volí tento způsob terapie. Výhodou je přirozenější průběh celého procesu práce s postiženým dítětem, v domácím prostředí se děti cítí bezpečněji, jsou uvolněné, a lépe spolupracují s cizími lidmi. Terénní pracovníci rovněž sledují, jaké vztahy v rodinách panují, a mohou efektivně navrhnout svým klientům určité změny ve vzorci chování. Poradci se v rodinách objevují zpravidla jednou za měsíc až tři měsíce.
Součástí práce rané péče je i půjčování hraček, praktických pomůcek, knih a časopisů. Poradenství se může zúčastnit psycholog a pomáhat při volbě vhodného předškolního zařízení.
hnědooké dítě
Rehabilitační pobyt
Cílem je podepřít skutečné schopnosti postiženého dítěte. Odborníci touto cestou směrují rodiče do podpory začlenit děti do společnosti, ti si často lépe ujasní reálnou situaci – jak dítě zvládá běžné denní úkoly, a jak spolupracuje se svým okolím. Pobytů se zúčastní zpravidla více rodin s podobnými problémy a mohou si navzájem vypomáhat svými zkušenostmi.

Posted In Nezařazené