Betonový plot Brno – řešení oplocení pozemku za přijatelnou cenu

Největší objem oplocení rodinných domů, chat a chalup v České republice padá na vrub drátěnému pletivu. To má své opodstatnění tam, kde chceme zachovat volný pohled do krajiny, anebo kde si dobře rozumíme se svými sousedy. Pletiva bývají součástí zahrádkářských kolonií, kde pouze oddělují hranici pozemku od okolních parcel, a jde spíše o symbolickou hranici, než aby zajistila soukromí a potřebné zázemí. Pletivo je také nejlevnější řešení oplocení, které je v současné době na trhu k dispozici.

květiny na zdi

Je-li však pro nás vlastní bezpečí a uzavřený terén zahrady prioritou, musíme se poohlédnout po něčem, co oba prostory od sebe oddělí neprůhledným zdivem, panely, deskami či fóliemi. Takových řešení existuje více a my bychom vám rádi připomněli výrobek, který se mezi stavebními materiály ujal poměrně rychle již před několika lety, a získal pozitivní reference od mnoha klientů – betonový plot Brno.

Finanční rozpočet – vystavět oplocení ve formě hradby z plastových plotovek, betonových a svahových tvárnic, pálených cihel, tvarovek pro tzv. ztracené bednění, kamenů či okrasných dutých tvárnic není problém, stavební firma vám zhotoví takříkajíc cokoli. Je to vždy otázkou vkusu, ale také finančního rozpočtu. Plot z betonových desek a sloupků patří k těm nejlevnějším, i přesto vám však poskytne stejnou službu jako jiné pevné stavební materiály.

zeď z cihel

Estetický dojem – tvárnice a cihly zabírají spoustu místa a také se nehodí do každého prostředí. Jsou příliš široké a pravidelné spáry mezi jednotlivými stavebními bloky působí příliš fádně a sterilně. Čím menší velikost cihel a tvárnic, tím sevřenější prostředí vytváří – tento jev je markantní např. u obkladů koupelen – všimněte si, že velké rozměry obkladaček působí mnohem lépe, než ty malé. U betonových plotů se tento jev řeší povrchovým reliéfem jednotlivých velkých desek o rozměrech 50 x 200 cm, jako celek působí více plastickým a přirozeným dojmem.

Betonové desky jsou velmi tenké a lze je vhodně sladit se dřevem v podobě vodorovných či svislých latí a plotovek. Jestliže se vám podaří zvolit vhodný barevný odstín mořeného dřeva a betonového základu, bude celá sestava působit elegantně a vkusně.