Názory na kompost

Ano, existují názory, že například listí, které je v řadě kompostérů kromě trávy nejrozšířenější, nemá žádnou hnojivou hodnotu. Opak je však pravdou, každý z listů má zachycenou sluneční energii. A právě jeho rozkladem se tato energie uvolní ve formě tepla při tlení a vytvoří ty žádoucí živiny. Listy tedy vytvářejí již svojí ohromnou masou velmi cenný humus, který je výsledkem kompostování. Další negativní názor je, že novinový papír obsahuje jedovatou tiskařskou čerň, a proto není vhodný do kompostu. I tento názor je nesprávný, protože tiskařská čerň se odjakživa vyrábí ze sazí, oleje, klihu, popřípadě kumaronové pryskyřice, což jsou všechno organické složky. Takže opět mylné, že novinový papír nelze použít. A dřevitý papír, používaný k výrobě novin, nebo i telefonních seznamů v pohodě zetlí, stejně jako kartonové krabice, které mimochodem dodají humusu uhlík.tři kompostéry.jpg

A co listí z jírovce a ořešáku?

Listy jírovce, tedy kaštanu koňského a ořešáku vlašského jsou označovány za jedovaté. A názor je, že se nemají dávat na kompost, protože by jej znehodnotily. Domnělý jed ořešáku, zvaný juglandin, však není nic jiného než alkaloid, ochranný jed, který si podobně vyrábějí i stovky jiných rostlin. Tady je cílem chránit rostlinu před zničením listů housenkami. Ořešák vydechuje po dobu vegetace prostřednictvím listů aromatickou látku, která odpuzuje komáry, když se ke stromu přiblíží. Asi ve vlhkém podzimním listí působí tato látka jako antibiotikum. obsah kompostéru.jpgCož sice znamená, že živočišné půdní organismy jsou jedovatými výpary z listí zadržovány a omezovány ve své rozkladné činnosti, ale na druhou stranu déle než půl roku se tyto mikroorganismy zdržet nedají. Nastává mechanický rozklad, který jde společně s rozkladem chemickým. To, co si rostlina, zde ořešák a kaštan, ve své chemické laboratoři s námahou vybudovaly jako ochranu, je v následném rozkladném procesu zničeno a přispěje to k množství humusu, za přispění tepla a vlhka. To, co příroda nechala vyrůst, se zde rozkládá na minerální složky a může sloužit jako materiál pro růst dalších rostlin.

4/5 - (4 votes)