Naše osvědčené koncepce spojovacích materiálů jsou vyhledávány


SouÄástí produktového katalogu zkuÅ¡eného výrobce spojovacího materiálu je také sortiment nýtovací techniky. Tu na nejvyšší úrovni materiálového základu i povrchu úpravy reprezentují narážecí nýty, trhací nýty, nýtovací Å¡rouby i nýtovací matice. Doplňte si také Vy zásoby kvalitních nýtovacích komponentů, s nimiž zvládnete rychle a nekomplikovaným způsobem aplikovat metodu slepého nýtování. VytvoÅ™te pevné, odolné a nerozdÄ›litelné spoje na konstrukÄních dílech automobilů, letadel, strojírenských výrobků i dalších produktů, které opouÅ¡tÄ›jí výrobní linky Vaší firmy.

S naším sortimentem nýtů budete mít ve výrobě ustláno na růžích

Základ kvalitního zpracování nýtů pro slepé nýtování s perspektivou ideálního uchycení různorodých materiálových konstrukcí hledejte na adrese seriózního odborníka, který pÅ™esnÄ› chápe požadavky na pevnost uložení v nejrůznÄ›jších průmÄ›rech otvorů, zajiÅ¡tÄ›ní proti vibracím i pÅ™emostÄ›ní nÄ›kolika oblastí sevÅ™ení. Vybírejte technologicky přístupné trhací nýty, které se objevují na trhu se spojovacím materiálem již tradiÄnÄ›, avÅ¡ak vždy v nejmodernÄ›jších variantách úprav.

Posted In Nezařazené