Nejčastější příčiny, které vedou k zamítnutí úvěru

Co dělat, když banka zamítne žádost o úvěr bez udání důvodů? Bohužel se nejedná o nic ojedinělého, s podobnou zkušeností se dennodenně potýká desítky Čechů. Přitom diskvalifikačních faktorů může být celá řada a banky jsou v případě úvěrových produktů skutečně nekompromisní. Ještě přísnější mohou být v případě, kdy klient žádá o hypoteční úvěr. Pokud v takovém případě banka žádost o úvěr zamítne, není od věci začít uvažovat i o nebankovním sektoru. Nebankovní hypotéka je mnohdy jedinou možností pro žadatele, kterým banka žádost o úvěr zamítla.

balíček peněz

Zákon o spotřebitelském úvěru

I když je v současné době na trhu přebytek likvidity a banky neustále vymýšlejí nové úvěrové produkty a výhodnější podmínky u těch stávajících, podmínky jsou ale stále přísnější. Proti bankám totiž stojí přísná legislativa, která přikazuje bankovním i nebankovním společnostem prověřit své žadatele před tím, než jim bude úvěr schválen. Pokud by tak poskytovatelé úvěrů neučinili, mohlo by to mít nedozírné následky. Dlužník by mohl následně celou smlouvu napadnout pro její neplatnost a byl by oproštěn od všech poplatků a úroků. Za zamítnutým úvěrem je tak potřeba hledat složitou legislativu, která chrání dlužníka i věřitele a ne neochotu bank.

růžová pokladnička

Pracovní smlouva jako klíč k výhodnějšímu úvěru

Je vcelku na místě, že banky žádají po případném klientovi záznamy o jeho pravidelných příjmech a výdajích. Jedině tak si mohou udělat ucelenou představu o jeho schopnosti splácet. Pracovní smlouva na dobu neurčitou je pro věřitele jakási záruka, že dlužník dostojí svým závazkům, které by případně vůči bance měl. Pokud žadatel pracuje pouze na omezenou dobu, není nemožné na úvěr dosáhnout. Musí však být celý úvěr splacen ještě před dovršením pracovní smlouvy. V případě, kdy žadatel nemá jak doložit své pravidelné měsíční příjmy nebo se momentálně nachází ve výpovědní lhůtě, úvěr v bance nezíská.